Anijschampignon
Agaricus arvensis
Agaricus arvensis - Anijschampignon
Foto's: Maurice van der Molen
Soortgegevens
Soortnaam: Agaricus arvensis
Nederlandse naam: Anijschampignon 
Familie: Agaricaceae
Orde: Agaricales
Synoniemen latijn:
Synon. nederlands: Akkerchampignon, Gewone anijschampignon 
CODE: 001030
Verspreiding:
Status / Rode Lijst:
Habitat: Stadsparken, plantsoenen, boomgaarden, kerkhoven / Grasland, sterk bemest, nat - droog
Substraat: Humus, humusrijke en humeuze bodems /
Organisme:
Foto's extra:
Agaricus arvensis - Anijschampignon

Agaricus arvensis - Anijschampignon

Agaricus arvensis - Anijschampignon