Reuzenchampignon
Agaricus augustus
Agaricus augustus - Reuzenchampignon
Foto's: Maurice van der Molen
Soortgegevens
Soortnaam: Agaricus augustus
Nederlandse naam: Reuzenchampignon 
Familie: Agaricaceae
Orde: Agaricales
Synoniemen latijn:
Synon. nederlands:
CODE: 001040
Verspreiding: VZ 
Status / Rode Lijst:
Habitat: Loofbos op vochtig/droog voedselrijk (lemig) zand / Stadsparken, plantsoenen, boomgaarden, kerkhoven
Substraat: Humus, humusrijke en humeuze bodems /
Organisme:
Foto's extra:
Agaricus augustus - Reuzenchampignon

Agaricus augustus - Reuzenchampignon

Agaricus augustus - Reuzenchampignon