Bokaalkluifzwam
Helvella acetabulum
Helvella acetabulum - Bokaalkluifzwam
Foto's: Maurice van der Molen
Soortgegevens
Soortnaam: Helvella acetabulum
Nederlandse naam: Bokaalkluifzwam 
Familie: Helvellaceae
Orde: Pezizales
Synoniemen latijn: Paxina acetabulum 
Synon. nederlands:
CODE: 614010
Verspreiding: Matig zeldzaam 
Status / Rode Lijst: KW / KW,  
Habitat: Loofbos op vochtig/droog voedselrijk (lemig) zand / Overige struwelen in de duinen
Substraat: Humus, humusrijke en humeuze bodems /
Organisme:
Foto's extra:
Helvella acetabulum - Bokaalkluifzwam

Helvella acetabulum - Bokaalkluifzwam