Helvella confusa
Helvella confusa -
Foto's: Maurice van der Molen
Soortgegevens
Soortnaam: Helvella confusa
Nederlandse naam:
Familie: Helvellaceae
Orde: Pezizales
Synoniemen latijn:
Synon. nederlands:
CODE: 614160
Verspreiding: Zeer zeldzaam 
Status / Rode Lijst: / GE,  
Habitat: Naaldbos, matig droog, kalk- of voedselrijk /
Substraat: Humus, humusrijke en humeuze bodems /
Organisme:
Foto's extra:
Helvella confusa -

Helvella confusa -

Helvella confusa -