Witte kluifzwam
Helvella crispa
Helvella crispa - Witte kluifzwam
Foto's: Maurice van der Molen
Soortgegevens
Soortnaam: Helvella crispa
Nederlandse naam: Witte kluifzwam 
Familie: Helvellaceae
Orde: Pezizales
Synoniemen latijn: Helvella pithyophila 
Synon. nederlands:
CODE: 614050
Verspreiding: Vrij algemeen 
Status / Rode Lijst:
Habitat: Loofbos op vochtig/droog voedselrijk (lemig) zand / Loofbossen op vochtige voedselrijke klei
Substraat: Humus, humusrijke en humeuze bodems / Humus arme klei of leem
Organisme:
Foto's extra:
Helvella crispa - Witte kluifzwam

Helvella crispa - Witte kluifzwam

Helvella crispa - Witte kluifzwam

Helvella crispa - Witte kluifzwam

Helvella crispa - Witte kluifzwam

Helvella crispa - Witte kluifzwam

Helvella crispa - Witte kluifzwam