Gladstelige schotelkluifzwam
Helvella villosa
Helvella villosa - Gladstelige schotelkluifzwam
Foto's: Maurice van der Molen
Soortgegevens
Soortnaam: Helvella villosa
Nederlandse naam: Gladstelige schotelkluifzwam 
Familie: Helvellaceae
Orde: Pezizales
Synoniemen latijn: Cyathipodia villosa 
Synon. nederlands:
CODE: 614180
Verspreiding: Matig zeldzaam 
Status / Rode Lijst:
Habitat: Loofbos op vochtig/droog voedselrijk (lemig) zand / Loofbossen op vochtige voedselrijke klei
Substraat: Humus, humusrijke en humeuze bodems / Humus arme klei of leem
Organisme: