Sombere vezelkop
Inocybe fuscidula
Inocybe fuscidula - Sombere vezelkop
Foto: Maurice van der Molen
Soortgegevens
Soortnaam: Inocybe fuscidula
Nederlandse naam: Sombere vezelkop 
Familie: Cortinariaceae
Orde: Agaricales
CODE: 064169
Verspreiding: Matig zeldzaam 
Habitat: Loofbossen op vochtige voedselrijke klei / Loofbos op vochtig/droog voedselrijk (lemig) zand
Substraat: Humus arme klei of leem / Humus, humusrijke en humeuze bodems
Organisme: Op de grond / Overige verbrande houtresten
Foto's extra: