Zandpadvezelkop
Inocybe lacera
Inocybe lacera - Zandpadvezelkop
Foto's: Maurice van der Molen
Soortgegevens
Soortnaam: Inocybe lacera
Nederlandse naam: Zandpadvezelkop 
Familie: Cortinariaceae
Orde: Agaricales
Synoniemen latijn:
Synon. nederlands:
CODE: 064540
Verspreiding: Algemeen 
Status / Rode Lijst:
Habitat: Loofbos, matig-vochtige/droge, k.a.,v.a. zand/leem / Elzenbroekbossen
Substraat: Humusarm zand / Venige bodems, veen
Organisme: Op de grond / Overige verbrande houtresten
Foto's extra:
Inocybe lacera - Zandpadvezelkop