Geelschubbige vezelkop
Inocybe muricellata
Inocybe muricellata - Geelschubbige vezelkop
Foto's: Maurice van der Molen
Soortgegevens
Soortnaam: Inocybe muricellata
Nederlandse naam: Geelschubbige vezelkop 
Familie: Cortinariaceae
Orde: Agaricales
Synoniemen latijn:
Synon. nederlands:
CODE: 064940
Verspreiding: Vrij zeldzaam 
Status / Rode Lijst: BE / BE,  
Habitat: Loofbos op vochtig/droog voedselrijk (lemig) zand / Loofbossen op vochtige voedselrijke klei
Substraat: Humus, humusrijke en humeuze bodems / Humus arme klei of leem
Organisme: Op de grond / Op brandplekken of verbrand hout
Foto's extra:
Inocybe muricellata - Geelschubbige vezelkop