Valse satijnvezelkop
Inocybe paludinella
Inocybe paludinella - Valse satijnvezelkop
Foto's: Maurice van der Molen
Soortgegevens
Soortnaam: Inocybe paludinella
Nederlandse naam: Valse satijnvezelkop 
Familie: Cortinariaceae
Orde: Agaricales
Synoniemen latijn:
Synon. nederlands:
CODE: 064740
Verspreiding: Vrij zeldzaam 
Status / Rode Lijst: KW / KW,  
Habitat: Elzenbroekbossen / Sporken-Wilgenbroekstruwelen
Substraat: Op de grond /
Organisme: Venige bodems, veen / Levend veenmos
Foto's extra:
Inocybe paludinella - Valse satijnvezelkop