Geelbruine spleetvezelkop
Inocybe rimosa
Inocybe rimosa - Geelbruine spleetvezelkop
Foto's: Maurice van der Molen
Soortgegevens
Soortnaam: Inocybe rimosa
Nederlandse naam: Geelbruine spleetvezelkop 
Familie: Cortinariaceae
Orde: Agaricales
Synoniemen latijn:
Synon. nederlands:
CODE: 064339
Verspreiding: Vrij algemeen 
Status / Rode Lijst:
Habitat: Stadsparken, plantsoenen, boomgaarden, kerkhoven / Loofhoutsingels en bosranden, droog voedselarm
Substraat: Humus arme klei of leem / Humus, humusrijke en humeuze bodems
Organisme: Op de grond / Op brandplekken of verbrand hout
Foto's extra:
Inocybe rimosa - Geelbruine spleetvezelkop