Grote parasolzwam
Macrolepiota procera
Macrolepiota procera - Grote parasolzwam
Foto's: Maurice van der Molen
Soortgegevens
Soortnaam: Macrolepiota procera
Nederlandse naam: Grote parasolzwam 
Familie: Agaricaceae
Orde: Agaricales
Synoniemen latijn: Lepiota procera 
Synon. nederlands:
CODE: 082060
Verspreiding: Algemeen 
Status / Rode Lijst:
Habitat: Houtwallen, lanen en bosranden / Graslanden
Substraat: Humus, humusrijke en humeuze bodems /
Organisme:
Foto's extra:
Macrolepiota procera - Grote parasolzwam

Macrolepiota procera - Grote parasolzwam

Macrolepiota procera - Grote parasolzwam