Verkleurzwammetje
Melanophyllum haematospermum
Melanophyllum haematospermum - Verkleurzwammetje
Foto's: Maurice van der Molen
Soortgegevens
Soortnaam: Melanophyllum haematospermum
Nederlandse naam: Verkleurzwammetje 
Familie: Agaricaceae
Orde: Agaricales
Synoniemen latijn: Melanophyllum echinatum 
Synon. nederlands:
CODE: 086010
Verspreiding: Matig zeldzaam 
Status / Rode Lijst:
Habitat: Stadsparken, plantsoenen, boomgaarden, kerkhoven / Loofbossen op vochtige voedselrijke klei
Substraat: Humus, humusrijke en humeuze bodems / Humus arme klei of leem
Organisme:
Foto's extra:
Melanophyllum haematospermum - Verkleurzwammetje

Melanophyllum haematospermum - Verkleurzwammetje

Melanophyllum haematospermum - Verkleurzwammetje