Gewoon korthaarschijfje
Melastiza chateri
Melastiza chateri - Gewoon korthaarschijfje
Foto's: Maurice van der Molen
Soortgegevens
Soortnaam: Melastiza chateri
Nederlandse naam: Gewoon korthaarschijfje 
Familie: Pyronemataceae
Orde: Pezizales
Synoniemen latijn:
Synon. nederlands:
CODE: 639010
Verspreiding: Vrij algemeen 
Status / Rode Lijst:
Habitat: Akkers, ruigten, bermen, stedelijk gebied / Niet of schaars begroeide zandplaten
Substraat: Humus, humusrijke en humeuze bodems / Levende bladmossen (excl.veenmos)
Organisme:
Foto's extra:
Melastiza chateri - Gewoon korthaarschijfje

Melastiza chateri - Gewoon korthaarschijfje

Melastiza chateri - Gewoon korthaarschijfje