Gewone morielje
Morchella esculenta
Morchella esculenta - Gewone morielje
Foto's: Maurice van der Molen
Soortgegevens
Soortnaam: Morchella esculenta
Nederlandse naam: Gewone morielje 
Familie: Morchellaceae
Orde: Pezizales
Synoniemen latijn:
Synon. nederlands:
CODE: 647020
Verspreiding: Vrij zeldzaam 
Status / Rode Lijst: BE / BE,  
Habitat: Loofbos op vochtig/droog voedselrijk (lemig) zand / Loofbossen op vochtige voedselrijke klei
Substraat: Op de grond /
Organisme:
Foto's extra:
Morchella esculenta - Gewone morielje

Morchella esculenta - Gewone morielje

Morchella esculenta - Gewone morielje