Kapjesmorielje
Morchella semilibera
Morchella semilibera - Kapjesmorielje
Foto's: Maurice van der Molen
Soortgegevens
Soortnaam: Morchella semilibera
Nederlandse naam: Kapjesmorielje 
Familie: Morchellaceae
Orde: Pezizales
Synoniemen latijn:
Synon. nederlands:
CODE: 641010
Verspreiding: Matig zeldzaam 
Status / Rode Lijst: KW / KW,  
Habitat: Stadsparken, plantsoenen, boomgaarden, kerkhoven / Loofbossen op vochtige voedselrijke klei
Substraat: Humus, humusrijke en humeuze bodems / Humus arme klei of leem
Organisme:
Foto's extra:
Morchella semilibera - Kapjesmorielje

Morchella semilibera - Kapjesmorielje

Morchella semilibera - Kapjesmorielje