Adonismycena
Mycena adonis
Mycena adonis - Adonismycena
Foto's: Maurice van der Molen
Soortgegevens
Soortnaam: Mycena adonis
Nederlandse naam: Adonismycena 
Familie: Tricholomataceae
Orde: Agaricales
Synoniemen latijn:
Synon. nederlands:
CODE: 091030
Verspreiding: Vrij zeldzaam 
Status / Rode Lijst: KW / KW,  
Habitat: Pijpestrootjesvelden / Loofbos op vochtig/droog voedselrijk (lemig) zand
Substraat: Grof strooisel / Op onbewerkte dode, houtige planten of plantedelen
Organisme:
Foto's extra:
Mycena adonis - Adonismycena

Mycena adonis - Adonismycena

Mycena adonis - Adonismycena