Peperbus
Myriostoma coliforme
Myriostoma coliforme - Peperbus
Foto: Maurice van der Molen
Soortgegevens
Soortnaam: Myriostoma coliforme
Nederlandse naam: Peperbus 
Familie: Geastraceae
Orde: Phallales
Synoniemen latijn:
Synon. nederlands:
CODE: 222010
Verspreiding: Zeldzaam 
Status / Rode Lijst: BE / BE,  
Habitat: Overige struwelen in de duinen / Loofbos op vochtig/droog voedselrijk (lemig) zand
Substraat: Humus, humusrijke en humeuze bodems /
Organisme: