Gele berkerussula
Russula claroflava
Russula claroflava - Gele berkerussula
Foto's: Maurice van der Molen
Soortgegevens
Soortnaam: Russula claroflava
Nederlandse naam: Gele berkerussula 
Familie: Russulaceae
Orde: Sebacinales
Synoniemen latijn:  
Synon. nederlands:  
CODE: 126410
Verspreiding: Vrij algemeen 
Status / Rode Lijst: -
Habitat: Berkenbroekbossen / Loofbos,matig-vochtige/droge, k.a.,v.a. zand/leem
Substraat: Humus, humusrijke en humeuze bodems / Venige bodems, veen
Organisme: Humusarm zand /
Foto's extra:
Russula claroflava - Gele berkerussula

Russula claroflava - Gele berkerussula