Bleekgele russula
Russula farinipes
Russula farinipes - Bleekgele russula
Foto's: Maurice van der Molen
Soortgegevens
Soortnaam: Russula farinipes
Nederlandse naam: Bleekgele russula 
Familie: Russulaceae
Orde: Sebacinales
Synoniemen latijn:  
Synon. nederlands:  
CODE: 126390
Verspreiding: Zeldzaam 
Status / Rode Lijst: KW / BE,  
Habitat: Loofhoutsingels en bosranden, droog voedselarm /
Substraat: Humus arme klei of leem /
Organisme: Afgevallen bladeren / Steenslag of puin
Foto's extra:
Russula farinipes - Bleekgele russula