Exobasidiaceae
Exobasidium
Exobasidium japonicum - Azaleabladgast
Exobasidium karstenii - Lavendelheidebladgast
Exobasidium myrtilli - Bosbesbladgast
Exobasidium rostrupii - Veenbesbladgast
Exobasidium vaccinii - Vossenbesbladgast