Hysteriaceae
Gloniella
Gloniella moliniae - Pijpenstrootjesspleetlip
Gloniopsis
Gloniopsis praelonga - Braamspleetlip
Gloniopsis smilacis - Streepsporige spleetlip
Hysterium
Hysterium acuminatum - Naaldhoutspleetkooltje
Hysterium angustatum - Schorsspleetkooltje
Hysterium pulicare - Loofbosspleetkooltje
Hysterographium
Hysterographium fraxini - Essenspleetkooltje
Hysterographium mori - Muursporig spleetkooltje