Niessliaceae
Niesslia
Niesslia aemula - Moerasstekelbolletje
Niesslia exigua - Klein stekelbolletje
Niesslia exilis - Naaldboomstekelbolletje
Niesslia exosporioides - Grasstekelbolletje
Trichosphaerella
Trichosphaerella ceratophora - Vertakt stekelbolletje
Trichosphaerella decipiens - Deelsporig stekelbolletje


Zie ook Hypocreales