Pucciniomycetes

Helicobasidiales

Platygloeaceae
Achroomyces
Achroomyces disciformis - Schijftrilkorstje
Achroomyces subabditus - Verstopt trilkorstje
Colacogloea
Colacogloea peniophorae - Wasgeel trilkorstje
Cystobasidium
Cystobasidium fimetarium - Mesttrilkorstje
Eocronartium
Eocronartium muscicola - Slank mossenknotsje
Helicobasidium
Helicobasidium brebissonii - Violet wasviltje
Helicogloea
Helicogloea farinacea - Viltmatje
Helicogloea lagerheimii - Berijpt spiraalkorstje
Helicogloea vestita - Vaag trilkorstje
Insolibasidium
Insolibasidium deformans - Kamperfoeliewasviltje
Platygloea
Platygloea effusa - Vlak trilkorstje
Spiculogloea
Spiculogloea occulta - Verborgen kapselzwam