Rijk der paddenstoelen(Fungi)
Het rijk der paddenstoelen vormt naast het dierenrijk en plantenrijk een bekende groep levensvormen. Werden paddenstoelen vroeger tot de flora - planten - gerekend, tegenwoordig vormen ze een eigen rijk; de FUNGI. Dit rijk is vanwege zijn verscheidenheid weer onderverdeeld in groepen die gemeenschappelijke kenmerken gemeen hebben. De wetenschap gebruikt hiervoor een hiŽrarchie van categorieŽn - de systematiek - om iedere soort zijn naam en zijn plek van verwantschap te geven.

Hieronder een overzicht van de categorieŽn.


CategorieŽn:

Rijk - Regnum
Afdeling - phylum(-mycota)
Onderafdeling - subphylum(-mycotina)
Klasse - classis(-mycetes)
Onderklasse - subclassis(-mycetidea)
Orde - ordo(-ales)
Onderorde - subordo(-inae)
Familie - familia (-aceae)
Onderfamilie - subfamilia(-oidae)
Tribus - tribus(-eae)
Geslacht - genus
Ondergeslacht - subgenus
Soort - species
Ondersoort - subspecies
VariŽteit - varietas
Vorm - formaVoorbeeld Witte knolamaniet:

Fungi
Basidiomycota
Holobasidiomycotina
Hymenomycetes
Agaricomycetidea
Agaricales
Agaricinae
Amanitaceae
n.v.t.
n.v.t.
Amanita
n.v.t.
Amanita citrina
- gele knolamaniet
n.v.t.
Amanita citrina var. alba
- Witte knolamaniet
n.v.t.

Of dit nog niet genoeg is, zijn er in de mycologie ook nog de volgende onderverdelingen:
series, tussen klasse en onderklasse
sectie en subsectie, onder subgenus (ondergeslacht)
stirp, onder subsectieHieronder vindt u een veelgebruikte onderverdeling van de fungi. Voor uitgebreidere systematische verdeling verwijzen we u naar volgende lijsten:

Lijst van families - overzicht van de Nederlandse families
Lijst van geslachten - alle geslachten in Nederland met aantallen


Vanuit de soorten-detail-pagina's kun u klikken naar de familie van de soort, waar u een overzicht krijgt van de hele familie met alle geslachten en soorten in Nederland waargenomen. In de toekomst zullen hier ook meer variŽteiten en vormen bijkomen.Rijk der paddenstoelen - Regnum Fungi

Afdelingen (phyla):

Anamorphische fungi
Ascomycota - Zakjeszwammen
Basidiomycota - Steeltjeszwammen
Chytridiomycota - Chytridiomyceten
Zygomycota - jukzwammen


Rijk der Protisten - Regnum Protistae*

Plasmodiophoromycota - Plasmodiophoromyceten
Oomycota - Oomyceten
Myxomycota - Myxomyceten of slijmzwammen

* slijmzwammen worden tegenwoordig wegens hun bijzondere (deels amoebe-achtige) eigenschappen in een eigen rijk geplaatst en worden vooralsnog niet op deze site behandeld.
Phylum Ascomycota

Klassen:
Ascomycetes
Neolectomycetes
Pneumocystidomycetes
Saccharomycetes
Schizosaccharomycetes
Taphrinomycetes


Phylum Basidiomycota

Klassen:
Basidiomycetes
Urediniomycetes
Ustilaginomycetes


bron: CABI